30 Eylül 2011 Cuma

Fiyat araştırma görevlisinin Muayene kabul komisyonu üyesi olma durumu

Piyasa fiyat araştırması yapan üyeler aynı zamanda muayene kabul komisyonunda üye olarak yer alabilir mi?


http://forum.memurlar.net/konu/1181268/?page=1

muayene kabul ve fiyat araştırma komisyonlarında görevlendirilecek personelin niteliği konusunda
http://www.kontder.org.tr/


5018 sayılı Kanunun 60 ncı maddesi uyarınca; harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez. Mali hizmetler biriminde ön mali kontrol görevi yürütenler, onay belgesi ve ekleri ile şartname ve sözleşme tasarılarının hazırlanması, mali karar ve işlemlerin belgelendirilmesi, mal ve hizmetlerin teslim alınması gibi mali karar ve işlemlerin hazırlanması ve uygulanması aşamalarında görevlendirilemezler. İhale komisyonu ve muayene ve kabul komisyonunda görev alamazlar.
(http://www.maliye.gov.tr/defterdarliklar/canakkale/sss/muh.htm


EK BİLGİ (kAYNAK:www.sgdb.boun.edu.tr/userfiles/.../DOĞRUDAN%20TEMİN-BT.ppt

 Doğrudan Temin Nedir?
Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usuldür.(Madde 4)
Bu usul  ile 22 maddede sayılan bütün bentler için ilan yapılmaksızın,teminat alınmaksızın,ihale komisyonu kurma ve 10 uncu madde de sayılan yeterlilik koşullarını arama zorunluluğu olmaksızın ihtiyaçların temin edilmesi sağlanmıştır.(İhale usulü değil, temin yöntemi)
Doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda yaklaşık maliyet hazırlanması gerekli midir?

Yöntemle Getirilen Kolaylıklar
Bu usulde teminat (geçici/kesin) alınması ve ilan yapılması zorunlu değildir.
İhale komisyonu kurulması ve ihale kararı alınması zorunlu değildir.
İhale dokümanı hazırlanması ve yaklaşık maliyet tespiti zorunlu değildir.
Şartname hazırlanması ve sözleşme yapılması zorunlu değildir
Yazılı teklif alınması ve pazarlık yapılması zorunlu değildir.
4734 Sayılı Kanunun 10’uncu maddesinde belirtilen yeterlik kriterlerinin aranılması zorunlu değildir.
İhalelere katılmaktan yasaklamanın bulunup bulunmadığının teyidi zorunlu değildir.

Getirilen Zorunluluklar

Piyasa fiyat araştırması için yazılı “en az bir kişi” görevlendirilmelidir.
Görevlendirilen kişi/kişiler piyasada fiyat araştırması yapmalıdır.
Uygun olan kişiden alım yapılmadan önce, harcama yetkilisinden onay alınmalıdır.
Belli bir süreyi gerektiren işlerde, alımın sözleşmeye bağlanması zorunludur.

Doğrudan temine katılamayacak olanlar
Doğrudan temin bir ihale usulü olmadığı için Kanunun “İhaleye katılımda yeterlilik kurallar” başlıklı 10 uncu maddesi ile “İhaleye katılamayacak olanlar başlıklı” 11 inci maddesi bu bu alım yöntemi için uygulanmayacaktır.
Kanunun “Yaklaşık Maliyet”  başlıklı 9. maddesinde; “Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce …. yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir.” denilmektedir.Dolayısıyla bir ihale yöntemi olmayan doğrudan temin yönteminde yaklaşık maliyet hazırlanması zorunlu değildir.
ANCAK;
Genel Tebliğin 22.5.1. maddesinde yer alan; “Ancak bu bent kapsamında gerçekleştirilecek yapım işlerinde fiyat araştırmasının, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirlenen yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin esas ve usullere göre yapılması zorunludur.” hükmü gereği 22/D kapsamında yaptırılacak yapım işlerinin fiyat araştırması Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirlenen yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin esas ve usullere göre yapılmalıdır.
 

Doğrudan teminde piyasa fiyat araştırması
 

İhale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırmasının yapılacaktır.
İdarelerce gerekli görülmesi halinde, fiyat araştırmaları, ilgili İhale Uygulama Yönetmeliklerinde yaklaşık maliyetin belirlenmesine ilişkin esas ve usuller çerçevesinde de yapılabilir.(Tebliğ 22.1.1.4. )
Teklif alınması durumunda isepiyasa rayicini yansıtır, başka bir ifadeyle gerçekçi bir fiyat tespiti önemli olup,bu çerçevede mümkün olduğunca çokişletmeden fiyat almasının uygun olacaktır.


 
Bu kaydı paylaş

0 yorum:

Resmi Gazetede Bugün

 

Blog Arşivi

Populer Yayınlar

E-posta Abonelik

Yazılardan haberdar olmak için e-posta adresinizi girerek kaydolabilirsiniz.

e-posta adresinize gönderilen bağlantıyı aktive etmeyi unutmayın

ziyaretçiler

Mali Hizmet Copyright © 2009 WoodMag is Designed by Ipietoon forFree Blogger Template