10 Ekim 2011 Pazartesi

Emekli olan memurun alacağı maktu yolluk- tazminat

375 sayılı KHK'nın 2 nci maddesinin D bendinde; "(A) bendi kapsamına giren personel ile 22.1.1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelde yer alan personel ve kamu kurumlarında işçi olarak istihdam edilenlerden; emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara, haklarında toptan ödeme hükümleri uygulananlara, emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilen veya hizmet sürelerinin bitiminde ayrılan sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay ve uzman erbaşlar ile terhis olan yedek subaylara ve bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tâbi tutulmaksızın beşyüz milyon lira tutarında tazminat ödenir."hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer alan 500 TL yerine 31 Aralık 2009 tarih ve 27449 Mükerre Resmi Gazete'de yayımlanan 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 28 inci maddesinin 5 inci fıkrasında yer alan; "375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (D) bendine göre yapılacak tazminat ödemesi, 1/1/2010 tarihinden itibaren 750 TL olarak uygulanır."hükmü gereğince 2010 yılında emekli olanlara 750 TL ödenmiştir.Bu konuda 6111 sayılı Kanun ile yasal düzenleme yapılması nedeniyle bu tutar aşağıdaki şekilde düzenleme yapılmıştır.

6111 sayılı Kanun'un 122. maddesi ile  emekli olan personele verilen maktu harcırah tutarı  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 25 şubat 2011 tarihli 27857 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  6111 sayılı kanun  'unMADDE 122- 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14/A maddesinin (c) bendinde yer alan “beşyüz milyon lirayı” ibaresi “(12.105) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı” şeklinde değiştirilmiştir.


Not :Bu yazıya ek
    Kamu görevlileri hakem kurulunun 29/05/2012 tarihli ve 2012/1 nolu kararı ile
1/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesinin (D )fıkrasında yer alan 12105 gösterge rakamı 13558 olarak uygulanır hükmüne yer verilmiştir.

buna göre Emekli Yolluğu = 13.558 Gösterge X Katsayı bu tutardan sadece damga vergisi kesiliyor.
 


KAYNAKLAR
http://yenisafak.com.tr/Yazarlar/?t=22.01.2011&y=Ahmet_Unlu
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/02/20110225M1-1.htm
http://www.memurlar.net/haber/188605/
http://uygulama.sgb.gov.tr/forum/Default.aspx?g=posts&t=5573 
http://yenisafak.com.tr/Yazarlar/default.aspx?i=32652&y=Ahmet_Unlu
Bu kaydı paylaş

1 yorum:

Bülent HİDE on 31 Mayıs 2014 00:01 dedi ki...

Bu tazminatı istekle istifa edenler de alabiliyor mu? (Geçen sen eistifa eden bir arkadaşım aldığını söylüyor.İdareye sorduğumda gelen bir yazıya istinaden artık ödenmediğini söylediler. Teşekkürler
bulenthide@hotmail.com

Resmi Gazetede Bugün

 

Blog Arşivi

Populer Yayınlar

E-posta Abonelik

Yazılardan haberdar olmak için e-posta adresinizi girerek kaydolabilirsiniz.

e-posta adresinize gönderilen bağlantıyı aktive etmeyi unutmayın

ziyaretçiler

Mali Hizmet Copyright © 2009 WoodMag is Designed by Ipietoon forFree Blogger Template